Likovna umjetnost i komunikacija moći

Aktivnosti 2017.

Ožujak

Milan Pelc održao predavanje u Beču

U organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beču, voditelj projekta dr. sc. Milan Pelc održao je 9. ožujka 2017. u dvorani Veleposlanstva predavanje pod naslovom Die Wiener Schule der Kunstgeschichte und die kroatische Kunstwissenschaft (Bečka škola povijesti umjetnosti i hrvatska povijesnoumjentička znanost). U predavanju je prikazana djelatnost znanstvenika Bečke škole povijesti umjetnosti koji su u drugoj polovini 19. i početkom 20. st. istraživali hrvatsku umjetničku baštinu: Rudolfa von Eitelbergera, Dagoberta Freya, Hansa Folnesicsa, Maxa Dvořáka, Josefa Strzygovskog i drugih. Ti su znanstvenici dali bitan doprinos u stvaranju temelja povijesti umjetnosti i zaštite spomenika u Hrvatskoj, tada još sastavnici Austro-Ugarske Monarhije. S njima su tijesno povezani hrvatski povjesničari umjetnosti Iso Kršnjavi, Gjuro Szabo, Artur Schneider, Ljubo Karaman i drugi, koji su se obrazovali na Sveučilištu u Beču. Oni su metode Bečke škole povijesti umjetnosti, koje se prije svega očituju u kritičkom vrednovanju arhivskih vrela i analizi spomenika, prenijeli u hrvatsku povijesnoumjetničku znanost.