Likovna umjetnost i komunikacija moći

Višnja Bralić

Ikonografija zidne slike iz vijećnice komunalne palače u Rovinju

Izlaganje na skupu XIV. dani Cvita Fiskovića, Razmjena umjetničkih iskustava u jadranskom bazenu, 30. rujna – 3. listopada 2014, Orebići, Korčula

Sažetak

Uz katedrale, zgrade javne uprave najvažnije su građevine u kojima se odvijao javni život municipalnih zajednica na istočnojadranskoj obali. Gradske palače i lođe simboli su gradskog identiteta, no istodobno prostori u kojima je mletačka vlast vizualizirala svoju političku moć i obilježavala državni teritorij. U djelima zidnoga slikarstva likovni prikazi izborom tema i simbola slijede službenu državno-vjersku ikonografiju Mletačke Republike, no poznati su gotovo isključivo iz pisanih izvora. Cjelovito očuvana zidna slika u vijećnici komunalne palače u Rovinju pokazala se stoga iznimno važnom u analizi ikonografije političke reprezentacije Prejasne Republike na području mletačkih Stati da Mar potkraj 16. stoljeća. Djelo je nepoznatoga slikara, datirano natpisom u 1584. godinu. Tekst natpisa otkriva i njezina naručitelja Scipionea Benzonija, mletačkog upravitelja i rektora grada, člana ugledne plemićke obitelji iz Creme koja je početkom 15. stoljeća stekla naslov venecijanskoga plemstva.

rovinj

U izlaganju se detaljno analizira ikonografski sadržaj slike i značenja kojima se veličaju ideali državne i gradske uprave. Tumače se vjerski, alegorijski i simbolički prikazi praćeni natpisima te heraldički znakovi. Alegorije kreposti povezuju se s ikonografijom Serenissime kao otjelovljenja „Dobre Vladavine“. Tumači se uloga naručitelja u oblikovanju ikonografije koja veliča Republiku i njezine predstavnike u skladu s ciljevima državne političke promidžbe. Donose se usporedbe s istovjetnim alegorijskim prikazima u Veneciji i analiziraju mogući predlošci te tumače motivi iz lokalne urbane tradicije povezani sa zavičajnim predajama i vjerskim običajima.