Likovna umjetnost i komunikacija moći

Daniel Premerl

E-adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Bibliografija CROSBI
Telefon: 01/6112-047

Znanstveni suradnik na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu u kojem radi od 2000. Doktorirao je 2009. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom Drveni oltari 17. stoljeća u Dalmaciji (mentor: dr. sc. Radoslav Tomić, predsjednica povjerenstva: dr. sc. Sanja Cvetnić, član povjerenstva: akademik Vladimir Marković). Područje znanstvenog interesa je umjetnička baština Hrvatske 17. i 18. stoljeća u okviru koje se bavio temama: hrvatske narudžbe u Italiji, politički kontekst narudžbe i ikonografije, donatori i naručitelji. Godine 2013. surađivao je na izložbi Stjepan, sveti kralj u Székesfehérváru (s poglavljem o zagrebačkom relikvijaru sv. Stjepana izrađenom u Rimu) te na monografiji Dubrovačka katedrala (s poglavljem o oltarima izrađenim u Napulju, Genovi i Carrari). Objavljuje knjigu o ikonografiji baroknih zidnih slika u Ilirsko-ugarskom kolegiju u Bologni. Sudjeluje u nastavi preddiplomskog studija (2011./2012., 2013./2014.) s kolegijem Povijest kršćanske umjetnosti i arhitekture na Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje od 2010. do danas kao mentor i komentor na poslijediplomskim doktorskim studijima ranog novog vijeka, te povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na doktorskom studiju povijesti umjetnosti sudjelovao je kao gostujući predavač (2013.), a na doktorskom studiju ranog novog vijeka kao sudionik okruglog stola (2011.).

Usavršavao se 2002./2003. na University of Oxford u sklopu devetomjesečne istraživačke stipendije (OSI/FCO Chevening Scholarship); 2006./2007. na Università Ca' Foscari, Venecija, na šestomjesečnoj istraživačkoj stipendiji, (stipendija Talijanske vlade); 2012. CAA conference, Los Angeles (Getty Foundation Travel Grant). Sudjelovao na četiri međunarodna znanstvena skupa u Hrvatskoj. Recenzira članke za međunarodne znanstvene časopise iz područja povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. Radio i radi u nizu uredništava izdanja Instituta za povijest umjetnosti. Član uredništva znanstvenog časopisa Peristil.

Suradnik na znanstvenim projektima voditelja Radoslava Tomića: Slikarstvo i skulptura od 16. do 19. stoljeća (2001. − 2002.), Slikarstvo i kiparstvo od 15. do 19. stoljeća u jadranskoj Hrvatskoj (2002. − 2006.), Slikarstvo i skulptura od 16. do 18. stoljeća u jadranskoj Hrvatskoj (2007. − 2013.).