Likovna umjetnost i komunikacija moći

Aktivnosti 2014.

Prosinac

Hrvatske lijepe knjige

Knjiga Daniela Premerla Bolonjske slike hrvatske povijesti (izdavač Leykam international) uvrštena je na natječaju Hrvatska lijepa knjiga među 19 knjiga hrvatskih nakladnika koje će sudjelovati na međunarodnom natječaju Best Book Design from all over the World (Leipzig), te na međunarodnoj izložbi Book Art International (Međunarodni sajam knjiga u Frankfurtu) 2015. Nakon izložaba u Leipzigu i Frankfurtu odabrane knjige ostaju u fundusu Deutsches Buch- und Schriftmuseuma, koji je sastavnica Deutsche Nationalbibliothek.

Sastanak suradnika na projektu

Na Institutu za povijest umjetnosti održan je 11. prosinca 2014. prvi polugodišnji sastanak suradnika na projektu, u skladu s radnim planom. Teme sastanka bile su:

1. Pokretanje mrežne stranice projekta

Voditelj projekta upoznao je suradnike s mrežnom stranicom projekta, koja je u završnoj fazi izrade. Suradnici su se složili s dizajnom i sadržajem stranice. Dogovoreno je da se biografije suradnika ujednače i da svi sadržaji na stranici budu dvojezični.

2. Dogovor o radu na bazi podataka za projekt

Baza podataka razvijat će se kao jedan od sadržaja mrežne stranice. Pritom će se međusobno povezati sadržaji u rubrici »Članci« s rubrikom »Vizualna građa«. Dogovoreno je da suradnici voditelju projekta dostavljaju sažetke članaka i pripadnu vizualnu građu, koja će postati sastavni dio baze podataka. Voditelj projekta poslat će suradnicima model za formuliranje legendi uz vizualne sadržaje.

3. Plan rada na projektu i njegovo provođenje

Nakon analize dosadašnjih aktivnosti zaključeno je da se rad na projektu odvija prema planu.

4. Razno

Prihvaćena je molba dr. sc. Ivane Prijatelj Pavičić da se u sljedećem natječajnom ciklusu može kao mentorica prijaviti na natječaj Hrvatske zaklade za znanost za izbor doktoranda koji će provoditi istraživanje u okviru projekta.

Dogovoren je sustav međusobne razmjene informacija svih suradnika na projektu o relevatnim znanstvenim skupovima i sličnim manifestacijama.

Studeni

Diocletian's Palace in the Works of Adam, Clérisseau and Cassas

Josip Belamarić sudjelovao je na skupu Diocletian's Palace in the Works of Adam, Clérisseau and Cassas s izlaganjem The Split Peristyle as interpreted by Robert Adam.

Skup je održan u Splitu, 27–29. studenoga 2014, u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu – Centar Cvito Fisković u Splitu i uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske te Grada Splita.

Bolonjske slike hrvatske povijesti

bolonjske slike mDaniel Premerl objavio je knjigu Bolonjske slike hrvatske povijesti. Politička ikonografija zidnih slika u Ilirsko-ugarskom kolegiju u Bologni.

Knjiga je objavljena u nakladi Leykam international, Zagreb, 2014. Predstavljanje će biti 17. prosinca u 18,30 sati u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu.

Namjera je ove monografije predstaviti hrvatskoj i inozemnoj javnosti ciklus baroknih fresaka iz refektorija Ilirsko-ugarskog kolegija u Bolonji (danas Collegio Venturoli). Kolegij je od 1553. do 1781. godine bio u vlasništvu Stolnog kaptola zagrebačkog, i njegova namjena je bila pružiti doktorski studij pitomcima s teritorija Zagrebačke biskupije i Slavonije na najstarijem europskom sveučilištu. Većina kontinentalne hrvatske elite ranog novog vijeka – biskupi, banovi, kanonici, pravnici, časnici, diplomati, liječnici, ljudi od pera – bili su pitomci Ilirsko-ugarskog kolegija, tj. doktorandi bolonjskog Sveučilišta.

Portretna poprsja iz Muzeja Međimurja

portetna poprsja mMaja Žvorc objavila je knjigu Portretna poprsja iz Muzeja Međimurja u Čakovcu u nakladništvu Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske.

U knjizi autorica razmatra okolnosti nastanka zbirke dvadesetak kamenih poprsja izloženih u lapidariju Muzeja Međimurja. Kipovi predstavljaju hrvatske i mađarske dostojanstvenike iz razdoblja druge polovice 17. stoljeća, kada je Čakovcem upravljala obitelj Zrinski. Dosadašnji istraživači otvorili su nekoliko pitanja povezanih s nastankom zbirke: pitanje identiteta portretiranih, vremena nastanka, naručitelja, izvornoga smještaja i podrijetla autora. Navedene su kategorije okosnica studije, a posebna pozornost posvećena je problemu datacije jer on neposredno utječe na kulturno-povijesno tumačenje zbirke. Pojedini istraživači smatraju da su poprsja nastala između 1660. i 1670. u vrijeme braće Nikole VII. (1620–1664) i Petra IV. Zrinskog (1621–1671), tumačeći je kao galeriju Nikolinih i Petrovih znanaca i političkih istomišljenika koji su se protivili centralističkoj i apsolutističkoj politici bečkoga dvora. Drugi su pak skloniji mišljenju da su poprsja nastala 1820-ih, u doba Ladislava Feštetića (1786–1846) kao jedna u nizu njegovih narudžbi kojima je promovirao kult Zrinskih. Neovisno o tome je li nastala u 17. ili 19. stoljeću, zbirka čakovečkih poprsja svojevrstan je medij samoprezentacije i političke afilijacije naručitelja.

Knjiga će biti predstavljena početkom 2015. u Društvu povjesničara umjetnosti Hrvatske, a potom u Muzeju Međimurja Čakovec.

Projekt predstavljen na Otvorenim danima Instituta za povijest umjetnosti

U srijedu, 12. studenoga predstavljeni su u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu novi istraživački projekti koje financira Hrvatska zaklada za znanost. Ravnatelj Instituta i voditelj projekta »Likovna umjetnost i komunikacija moći«, dr. sc. Milan Pelc predstavio je njegov sadržaj, njegove ciljeve i suradnike. Tom je prigodom istaknuo važnost provedbe tog projekta u novom sustavu financiranja znanstvenih istraživanja u Hrvatskoj u kojemu se vrednuju znanstveni projekti visokih kompeticijskih potencijala.

Dr. Pelc istaknuo je nadalje da istraživanje u okviru projekta ne može za samo četiri godine obuhvatiti ukupnu problematiku likovne umjetnosti kao medija komunikacije moći na području Hrvatske u razdoblju ranoga novoga vijeka, ali će se uspostaviti koordinatna mreža relevantnih problema i ponuditi modeli njihove znanstvene obrade. Svaki će suradnik tome pridonijeti vlastitim istraživačkim aktivnostima kojima će se mapirati empirijska građa i ponuditi njezina interpretacija.

Sudionicima predstavljanja podijeljen je letak s osnovnim obavijestima o projektu na hrvatskom i engleskom jeziku.

Listopad

Mirjana Repanić-Braun na konferenciji u Barceloni

Dr. sc. Mirjana Repanić-Braun sudjelovala je na međunarodnom znanstvenom skupu Identity, Power and Representation s izlaganjem Self-promotion and representation of Habsburg dynasty in the peripheral regions of the Austrian Empire. Skup se održao 22–25. listopada 2014. u Barceloni.

Integralan tekst izlaganja Self Promotion and Representation of the Habsburg Dynasty in the Peripheral Regions of the Austrian Empire objavljen je u zborniku predavanja Identitat, poder i representació: Els nacionalismes en l’art. Comunicacions = Identity, Power and Representation: Nationalisms in Art. Papers, Rosa Maria Creixell, Eva March i Carme Narváez (ur.), Barcelona: ACAF-ART, 2014., ISSN 238504111, 41–45 (bez ill.).

Slikarstvo u Boki Kotorskoj

Ivana Prijatelj Pavičić održala je 11. listopada 2014. na Odjelu za hrvatski jezik i književnost Sveučilišta u Zadru pozvano predavanje pod naslovom Slikarstvo u Boki Kotorskoj između 1330. i 1510.

Predavanje o bolonjskim slikama

Daniel Premerl održao je 10. listopada 2014. javno predavanje u Splitu, u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti – Centra Cvito Fisković, s temom Bolonjske slike hrvatske povijesti – Politička ikonografija zidnih slika u Ilirsko-ugarskom kolegiju u Bolonji.

Na predavanju su sažeto prezentirana istraživanja o ikonografiji svodnih i zidnih slika historijske tematike u refektoriju Ilirsko-ugarskoga kolegija u Bolonji što ih je po narudžbi zagrebačkog kanonika Petra Črnkovića 1700. godine naslikao bolonjski slikar Gioacchino Pizzoli. Bolonjske slike pružaju dragocjen uvid u jedan pokušaj konstrukcije hrvatskog državno-pravnog i nacionalnog identiteta koji se oblikovao među elitom zagrebačke biskupije tijekom 17. stoljeća.

Rujan

Ikonografija zidne slike u vijećnici komunalne palače u Rovinju

Višnja Bralić sudjelovala je na skupu XIV. dani Cvita Fiskovića Razmjena umjetničkih iskustava u jadranskom bazenu (30. rujna – 3. listopada 2014, Orebić, Korčula) s izlaganjem Ikonografija zidne slike u vijećnici komunalne palače u Rovinju.