Likovna umjetnost i komunikacija moći

Aktivnosti 2015.

Prosinac

III. Sastanak suradnika na projektu

Dana 9. prosinca 2015. održan je u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu u skladu s radnim planom treći polugodišnji sastanak suradnika na projektu.

Teme sastanka bile su:

  1. Godišnji izvještaj i vrednovanje rada na projektu.

    Analizirana je evaluacija prve godine rada na projektu (dva evaluatora) koju je Zaklada voditelju dostavila potkraj listopada. Prema odluci Upravnog odbora Zaklade prihvaćeno je prvo periodično izvješće o radu na projektu, koji je ocijenjen ocjenom B – dobar napredak (projekt je ostvario većinu ciljeva za zadano razdoblje).

  2. Prema odluci Zaklade u sljedećoj godini rad na projektu financirat će se u iznosu od 121.947 kn.
  3. Zbog procesa vrednovanja i donošenja odluke Zaklade o financiranju projekta u drugoj godini poremećen je planom rada predviđen kalendar aktivnosti na projektu. Odlučeno je ipak da se sve predviđene aktivnosti provedu u prvom polugodištu 2016. prema revidiranom planu rada koji će biti poslan HRZZ-u na odobrenje.
  4. Uspostava baze podataka

Suradnici na projektu dogovorli su se da svako pridonese popunjavanju baze podataka time što će za rubriku "Građa" na web-stranici prirediti odgovarajući slikovni materijal, a za rubriku "Članci" sažetak studije iz koje navedena građa potječe.

Da bi ga Zaklada priznala, uza svaki rad valja navesti ovu opasku:

Ovaj rad je financirala/sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost projektom 6827 Visual Arts and Communication of Power in the Early Modern Period (1450–1800): Historical Croatian Regions at the Crossroads of Central Europe and the Mediterranean / Likovna umjetnost i komunikacija moći u razdoblju ranoga novoga vijeka (1450. – 1800.): povijesne hrvatske regije na razmeđi Srednje Europe i Mediterana.

Ili na engleskom (ako se rad objavljuje u inozemnoj publikaciji): This work has been fully supported by/supported in part by Croatian Science Foundation's funding of the project 6827 Visual Arts and Communication of Power in the Early Modern Period (1450–1800): Historical Croatian Regions at the Crossroads of Central Europe and the Mediterranean.

Milan Pelc, Mirjana Repanić-Braun i Petra Batelja na simpoziju u Sisku

mb sisak mVoditelj projekta dr. sc. Milan Pelc, dr. sc. Mirjana Repanić-Braun i Petra Batelja, mag. pov. umj. sudjelovali su 4–6. prosinca 2015. na mariološko-marijanskom simpoziju „Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije“ u Sisku, organiziranom povodom šeste obljetnice ponovne uspostave Sisačke biskupije. Organizatori toga trodnevnog simpozija bili su Sisačka biskupija i Hrvatski mariološki institut Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prvog dana simpozija dr. sc. Milan Pelc održao je izlaganje na temu „Ikonografija Bogorodice u Misalu Jurja od Topuskog“, a dr. sc. Mirjana Repanić-Braun na temu „Slikani prikazi Blažene Djevice Marije u Kloštar Ivaniću i Kutini“. Petra Batelja, mag. pov. umj. održala je drugog dana simpozija izlaganje na temu „Sisačka Bogorodica Zaštitnica“.

Nakon simpozija, sudionici su nastavili sa studijskim putovanjem po lokalitetima sisačke biskupije (Stara Drenčina, Brest, Vurot, Glina, Krapina i Kloštar Ivanić).

Studeni

Višnja Bralić održala javno predavanje u Puli

Višnja Bralić održala je 12. studenoga u Puli javno predavanje pod naslovom Iz slikarske baštine Istre: državno-vjerski kultovi i samopromocija naručitelja u crkvenom i javnom prostoru. Predavanje je organizirao Arheološki muzej Istre, a održano je u sklopu ciklusa „Istra u novom vijeku“ kojim je popraćena izložba „Istra: lav i orao“ u Svetim Srcima (2. srpnja – 15. studenoga 2015).

U predavanju sažeto su predstavljena istraživanja ikonografije mletačke državne reprezentacije u narudžbama mletačkih upravitelja i podestata za javne i sakralne prostore u Istri, istraživanja venecijanskih inačica poslijetridentske ikonografije u narudžbama bratovština kao i djelovanje najistaknutijih istarskih biskupa 17. i 18. stoljeća.

Lipanj

Joško Belamarić i Daniel Premerl u Rumunjskoj

Od 11. do 22. lipnja 2015. godine Joško Belamarić i Daniel Premerl sudjelovali su na završnoj etapi mobilnog istraživačkog seminara From Riverbed to Seashore – Art on the Move in Eastern Europe and the Mediterranean in the Early Modern Period, pod vodstvom prof. Aline Payne (Harvard University, USA), uz potporu The Getty Foundation, Connecting Art Histories Initiative. Jednogodišnji seminar završio je znanstvenim skupom koji se održao na New Europe College u Bukureštu. Izlagao je 21 sudionik seminara iz Sjedinjenih Američkih Država, Poljske, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Rumunjske, Turske, Ukrajine i Rusije.

Nakon skupa članovi seminara nastavili su sa studijskom ekskurzijom po Bukureštu te povijesnim regijama Vlaškoj, Transilvaniji i Dobrudži.

Program skupa

Milan Pelc i Mirjana Repanić-Braun na konferenciji u Beču

Voditelj projekta dr. sc. Milan Pelc i dr. sc. Mirjana Repanić-Braun sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji Representing the Habsburg-Lorraine Dynasty in Music, Visual Media and Architecture, c. 1618‒1918, koja je od 8. do 10. lipnja 2015. godine održana u Beču. Milan Pelc održao je predavanje pod nazivom Leopold I. in der Sammlung Valvasor - Ikonographie des Kaisers aus der Perspektive eines adeligen Zeitgenossen. Autor je predstavio dio Valvasarove grafičke zbirke (Metropolitanska knjižnica, Zagreb) koji se odnosi na cara Leopolda I. (1640. – 1705.). Ta je cjelina iznimno važna u kontekstu prezentacije cara i vladarske kuće Habsburga. Mirjana Repanić-Braun predavanjem pod nazivom Representation of Habsburgs in the Croatian Historical Lands: Public Spaces and Art as Political Apparatus podsjetila je na dugi period političke dominacije i prisutnost Habsburgovaca na ovome području koji su u nasljeđe ostavili trajne podsjetnike vidljive u urbanizmu, arhitekturi te umjetnosti općenito.

Drugi sastanak suradnika na projektu

Dana 1. lipnja 2015. održan je u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu u skladu s radnim planom drugi polugodišnji sastanak suradnika na projektu. Teme sastanka bile su:

1. Aktivnosti na projektu tijekom prve godine rada

Analizirana je prva godina rada na projektu i uspoređena s predviđenim i prihvaćenom planom. Zaključeno je: terenski rad obavljen je u skladu s planom rada za prvu godinu. Manja odstupanja koja su rezultirala određenim uštedama nastala su zbog opravdanih promjena u radu pojedinih istraživača. Zaključeno je da će voditelj projekta za preostala sredstva od HRZZ-a tražiti prenamjenu prema preciznoj specifikaciji istraživača. Pritom će se osobito tražiti dodatna sredstva za prijevod članaka na engleski jezik. Suradnici su naveli niz članaka i publikacija u tisku ili u pripremi za tisak.

Zaključeno je osim toga da se web-stranici projekta dodaju linkovi na bibliografiju, odnosno relevantne publikacije i članke te na srodna događanja u istraživačkoj zajednici.

Pripremit će se ugovori o suradnji za sve sudionike projekta.

2. Uspostava baze podataka

Rubrika Građa na web-stranici razvija se u bazu podataka s prikladnim poveznicama na članke i na buduću virtualnu odnosno fizičku izložbu. Baza podataka razvijat će se kao jedan od sadržaja mrežne stranice. Pritom će se međusobno povezati sadržaji u rubrici Članci s rubrikom Vizualna građa. U zaglavlje rubrike Građa stavit će se motiv koji korespondira s pojedinim člankom / građom. Za objavljivanje slikovne građe tražit će se u slučajevima kad je to potrebno copyright od vlasnika i fotografa. Autori članaka pribavit će za to sve potrebne podatke.

3. Plan rada za drugu godinu

Pregledan je i prihvaćen plan terenskoga rada za drugu godinu. Nastavit će se popunjavanje baze podataka novim člancima i građom.

4. Prihvaćen je program predavanja koja će održati istraživači

Zaključeno je da se u okviru tog programa i kao njegovo proširenje u Splitu održe dva ciklusa predavanja.

  • Ciklus u jesen 2015. na kojem će dr. Joško Belamarić, dr. Ivana Prijatelj Pavičić i dr. Višnja Bralić okupiti teme s mletačko-jadranskog područja. Pritom će se promovirati i knjiga dr. Premerla Bolonjske slike hrvatske povijesti.
  • Ciklus u kojem će na proljeće 2016. dr. Mirjana Repanić Braun, dr. Daniel Premerl i dr. Milan Pelc okupiti teme s područja Hrvatsko-Ugarskog Kraljevstva u ranom novom vijeku.
5. Planiranje radionice za početak 2016. godine

Radionica s temom Iconography of the state-religious cult and the places of its construction održat će se 26. i 27. veljače 2016. u Zagrebu. Osim istraživača na projektu sudjelovat će i šest pozvanih predavača, od kojih troje iz inozemstva.

Svibanj

Milan Pelc – otvorenje međunarodnog znanstvenog skupa Discovering Dalmatia

Ravnatelj Instituta za povijest umjetnosti i voditelj projekta VACOP, dr. sc. Milan Pelc otvorio je uvodnim govorom međunarodni znanstveni skup Discovering Dalmatia. Dalmatia in 18th and 19th Century Travelogues, Pictures and Photographs (Split, 20–22. 5. 2015). U govoru je istaknuta potreba da se istraživanje povijesne percepcije Dalmacije u verbalnim i vizualnim svjedočanstvima 18. i 19. stoljeća analizira sa stajališta suvremene povijesti kulture koja podrazumijeva postupke „dekonstrukcije“ tradicionalnih paradigmi i novu evaluaciju kulturne imaginacije prošlosti.

Javno predavanje u organizaciji Centra Cvito Fisković Instituta za povijest umjetnosti u Splitu

U utorak, 19. svibnja 2015. dr. Matteo Mazzalupi održao je u Splitu javno predavanje pod naslovom Painting in Ancona in the 15th Century with Several Parallels to Dalmatian Painting. U predavanju je prikazao djela slikara 15. st. koji su obilježili likovnu umjentost Ancone toga vremena (Olivuccio di Ceccarello da Camerino, Nicola di maestro Antonio, Piero della Francesca i drugi). U predavanju je dr. Mazzaluppi objasnio ulogu naručitelja u umjetničkom obogaćivanju gradskih crkava i ukazao na povezanost umjetnika iz Ancone s naručiteljima u Dalmaciji.

Ivana Prijatelj-Pavičić – sudjelovanje na Prvom međunarodnom simpoziju mladih povjesničara umjetnosti u Splitu

Na Prvom međunarodnom simpoziju mladih povjesničara umjetnosti u Splitu dr. Ivana Prijatelj-Pavičić održala je 9. svibnja 2015. pozvano izlaganje pod naslovom U traganju za nacionalnim stilom: osjeća li se „nacionalno“ u djelima umjetnika Schiavona. Od vremena mletačke uprave u XV. stoljeću do naših dana u interpretacijama identiteta umjetnika Schiavona i njihova povijesnog značenja odražavaju se mijene simboličkih, kulturalnih i političkih granica. Pojam nacionalnoga kod tih umjetnika analiziran je kao varijabla ovisna o vremenskom i društvenom kontekstu u kojem su nastala tumačenja njihovih djela.

Travanj

Venecija i slikarstvo baroknih stoljeća u sjevernojadranskoj Hrvatskoj na izložbi Sveto i profano

Suradnica na projektu dr. sc. Višnja Bralić sudjelovala je u realizaciji izložbe Sveto i profano: Slikarstvo talijanskog baroka u Hrvatskoj koja je otvorena 16. travnja u Klovićevim dvorima u Zagrebu (projekt izložbe vodio je akademik Radoslav Tomić). U opsežnom katalogu izložbe, osim dvadeset pojedinačnih studija slikarskih djela 17. i 18. stoljeća, objavila je i uvodni tekst Venecija i slikarstvo baroknih stoljeća u sjevernojadranskoj Hrvatskoj.

Promocija knjige Veliki osječki most

osjecki mostVoditelj projekta dr. sc. Milan Pelc sudjelovao je prigodnom prezentacijom na promociji knjige Veliki osječki most / The Great Osijek Bridge, povijesni dossier i suvremena interpretacija, u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Zagreb, 2014., 165 str. Promocija je održana 15. travnja u Preporodnoj dvorani Narodnog doma HAZU u Zagrebu. Autori knjige su Ivana Haničar Buljan, Nenad Moačanin, Milan Pelc, Mladen Pešić i Ratko Vučetić. U knjizi je M. Pelc obradio izvornu vizualnu građu 17. i 18. st. (ilustracije, grafičke listove, nacrte i ilustrirane letke 17. i 18. st.) koja se odnosi na most. Iz povijesnog očevida proizlazi da vizualije o mostu u doba ratovanja s Osmanlijama, između ostaloga, imaju važnu propagandu funkciju. Posredujući primaocima poruke o pobjedama i uspjesima kršćanske vojske one ukazuju i na moć vladarske kuće Habsburga i cara Leopolda I.

Ožujak

Daniel Premerl u Pragu

11. ožujka 2015. Daniel Premerl održao je pozvano predavanje na Institutu za povijest umjetnosti u Pragu (Ústav dějin umění Akademie věd České republiky). Naslov predavanja: „How the Czech Saint became the Croatian Saint ‒ Saint Ivan the Hermit's Croatian Iconography“.

Veljača

Joško Belamarić i Daniel Premerl na Harvardu

Suradnici na projektu Joško Belamarić i Daniel Premerl boravili su od 19. siječnja do 4. veljače 2015. godine na Sveučilištu Harvard (Cambridge, Massachusetts, USA) kao sudionici istraživačkog seminara From Riverbed to Seashore ‒ Art on the Move in Eastern Europe and the Mediterranean in the Early Modern Period pod vodstvom prof. Aline Payne (Harvard University). Seminar koji je započeo prošle godine završit će u lipnju u Bukureštu (Rumunjska) prezentacijama istraživanja svih dvadeset sudionika iz srednje i istočne Europe.