Likovna umjetnost i komunikacija moći

Aktivnosti 2018.

Lipanj

Međunarodna konferencija The Power of Media u Splitu

U Muzeju grada Splita od 13. do 14. lipnja uspješno je održana završna međunarodna konferencija The Power of Media. Patronage, Representation and Propaganda in Early Modern Period (1450-1800) between the Mediterranean and Central Europe, organizirana u sklopu projekta VACOP. Svoj doprinos temi u dva radna dana dali su domaći i strani stručnjaci, među kojima su bili i članovi projekta (program i sažeci izlaganja).

Dr. sc. Joško Belamarić svoje je izlaganje posvetio Prokulijanovim panegiricima o Splitu i njenom osnivaču, caru Dioklecijanu te, između ostalog, istaknuo njihov značaj za razumijevanje srednjovjekovne arhitekture Splita (Prokulijan’s Panegyric to the City of Split and its Founder Diocletian). Dr. sc. Višnja Bralić u svom je izlaganju razmotrila mehanizme osobne reprezentacije političkih dužnosnika te njihov utjecaj na prijenos moći i utjecaja Venecije na prostore istarskih gradova pod mletačkom vlašću (Dogi, podestati e santi prottetori. Venetian Political Representation in Constructing the Memory and Identity of Istrian Communities in the 15th and 16th Centuries). Voditelj projekta dr. sc. Milan Pelc predstavio je neke primjere panegiričkih amblema, u vrijeme nastanka povezanih s isusovačkim redom i hrvatskim kulturnim krugom, kao instrumente reprezentacije Habsburgovaca u 17. st. (Panegyrical Emblems and Habsburg Emperors – Some Examples Connected to 17th Century Croatia). Daniel Premerl govorio je o patronatskom odnosu između kardinala Giulia Cesarea Sacchettija i hrvatskog prelata Ivana Tomka Mrnavića, koji je rezultirao dvama uspješnim projektima izvedenim u Rimu u prvoj polovici 15. stoljeća (The Sacchetti Family and Ivan Tomko Mrnavić: A Case of Patronage, Representation and Propaganda in 1620s Rome).

Ivana Prijatelj Pavičić u svom je izlaganju predstavila važnost kapele sv. Jeronima u crkvi sv. Šimuna u Zadru za konkretnu venecijansku vojnu bratovštinu posebno je istaknuvši kao primjer političkog javno-privatnog "partnerstva". (A Contribution to the Understanding of the Military Confraternity called Scuola dei Albanesi, Croati a Cavallo i Oltramarini in St Simeon Church in Zadar). Dr. sc. Mirjana Repanić-Braun održala je izlaganje o tiskanim i vizualnim podsjetnicima nastalim 1728. godine prigodom putovanja Karla VI. kroz regije Štajersku, Korušku, Kranjsku i Primorje (Erbhuldigung to Holy Roman Emperor Charles VI in 1728. Printed Records and Visual Reminders). Doktorandica Petra Batelja predstavila je genealogiju obitelji Oršić te je interpretirala kao jednu vrstu medija putem kojeg je plemićka obitelj potvrđivala svoje nekadašnja plemićka prava i privilegije (The Power of Genealogy – The Case of the Oršić Family from the 18th Century).

Treći dan konferencije izlagači su proveli u Trogiru gdje su pod stručnim vodstvom dr. sc. Joška Belamarića posjetili Gradski muzej, katedralu Sv. Lovre i gradsku ložu.

Svibanj

The Power of Media

U okviru rada na znanstvenom projektu održat će se u Splitu 13–15. lipnja 2018. znanstveni skup The Power of Media. Patronage, Representation and Propaganda in Early Modern Period (1450-1800) between the Mediterranean and Central Europe. Riječ je o međunarodnom multidisciplinarnom skupu na kojem će se razmijeniti mišljenja, iskustava i nove spoznaje o temama i pitanjima povezanim s ulogom medija i naručitelja, reprezentacije i propagande u ranom novom vijeku na prostoru određenom geografskim okvirima Jadranskoga mora i srednje Europe.

Program i sažeci izlaganja

Travanj

Javno predavanje „Inkunabule i počeci tiskarstva“

inkunabula mU sklopu kulturne manifestacije Noć knjige dr. sc. Milan Pelc održao je 23. travnja 2018. u Gradskoj knjižnici u Dubrovniku javno predavanje pod naslovom „Inkunabule i počeci tiskarstva“. Inkunabule su autentični svjedoci uzbudljivog vremena korjenitih promjena u načinu proizvodnje i uporabe knjižnoga medija. Značajke tih promjena, njihovi glavni nositelji i protagonisti, bile su tema ovog predavanja, u kojem se autor se osvrnuo i na sudjelovanje hrvatske kulturne sredine u preobrazbi europske knjižne kulture koncem 15. stoljeća.

Ožujak

Izložba Knjižna umjetnost u Hrvatskoj

ljubljanski misal m Milan Pelc sudjelovao je 6. ožujka 2018. na otvorenju izložbe Knjižna umetnost na Hrvaškem u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Ljubljani. Izložba je otvorena od 6. do 19. ožujka 2018., a Milan Pelc je ujedno i autor izložbe. Na dvadeset panela izložba prikazuje 60 knjiga iz duge i bogate povijesti hrvatske knjižne umjetnosti, od Splitskog evanđelistara iz 6.-8. stoljeća pa sve do suvremene umjetničke knjige (pjesničke i grafičke mape). U središtu izložbe je glagoljski misal Bartola Krbavca s početka 15. stoljeća koji se čuva u NUK Ljubljana, a izloženo je i nekoliko faksimilnih izdanja starih i rijetkih knjiga.

Veljača

Milan Pelc održao izlaganje na otkrivanju spomenika Gutenbergu u Splitu

U organizaciji Hrvatsko-njemačkog društva Split (Kroatisch-Deutsche Gesellschaft Split) Milan Pelc sudjelovao je pri svečanosti otkrivanja spomenika izumitelju tiskarstva Johannesu Gutenbergu, održanoj u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu 3. veljače 2018., u povodu 550. obljetnice Gutenbergove smrti. Autor Gutenbergova spomenika je ak. kipar Tomislav Šalov. Tom prigodom Milan Pelc održao je izlaganje pod naslovom O značenju Gutenberga za čovječanstvo. U izlaganju su istaknuti važni aspekti Gutenbergova izuma tiska pomičnim slovima i njegove zasluge za razvoj medija i napredak društva. Unatoč svim mogućim zlouporabama medija i njihovoj manipulaciji, mehanizacijom i masovnom proizvodnjom tiskovina u ranom novom vijeku otvoren je put kritičkom vrednovanju rezultata intelektualnoga rada, širenju obrazovanosti, učvršćivanju prosvjetiteljstva i postupnoj demokratizaciji društva.

Siječanj

Daniel Premerl održao javno predavanje u Dubrovniku

Na poziv Dubrovačke biskupije, dr. sc. Daniel Premerl je 25. siječnja 2018. godine održao javno predavanje pod nazivom Nove spoznaje o uređenju crkve sv. Vlaha tijekom 18. stoljeća.

U svom predavanju Premerl je iznio kronologiju opremanja crkve sv. Vlaha u Dubrovniku od njezina dovršenja 1715. godine pa do kraja 18. stoljeća, posebno istaknuvši raskošno kućište orgulja, glavni oltar te srebrni kip dubrovačkog patrona iz 15. stoljeća. Rezultati recentnih istraživanja, koja je predstavio predavač, potvrđuju iznimnu vrijednost crkvene opreme u kontekstu barokne umjetnosti na Jadranu.